Kinderopvang, flexibele opvang, peuteropvang, naschoolse opvang, vakantieopvang, buitenschoolse opvang, BSO, Eindhoven
Altijd de beste kwaliteit

GGD Inspecties

Elk kindercentrum in Nederland wordt jaarlijks bezocht door een inspecteur van de GGD die toetst of een kindercentrum aan de landelijke kwaliteitseisen voldoet. Deze GGD inspectierapporten zijn openbaar. Hieronder treft u de links naar de laatste inspectierapporten van al onze locaties. Ook liggen de rapporten van deze inspecties voor u ter inzage.