Kinderopvang, flexibele opvang, peuteropvang, naschoolse opvang, vakantieopvang, buitenschoolse opvang, BSO, Eindhoven
Kies voor kwaliteit

Bij Little Jungle bieden we eersteklas kinderopvang

Alle medewerkers van Little Jungle kinderopvang in Eindhoven werken er samen aan om uw kinderen opvang van de hoogste kwaliteit te bieden. We horen daarom graag wat u vindt van alles dat er speelt in de organisatie, bijvoorbeeld via de oudercommissie. Maar ook als u ergens wat minder tevreden over bent. 

De oudercommissie

Little Jungle betrekt u graag in de organisatie. De oudercommissie vertegenwoordigt alle ouders bij de kinderopvang. Niet alleen voor het adviseren van de directie maar ook voor het organiseren van leuke activiteiten. 

Werken bij Little Jungle kinderopvang?

Ons team bestaat uit enthousiaste en ervaren pedagogisch medewerkers. Denk je dat jij een goede match bent? Vraag eens naar de vacatures of stageplekken.

Niet zo tevreden?

Natuurlijk kan het voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent. We nemen uw opmerking of klacht altijd serieus en gaan samen op zoek naar een oplossing.

Registratienummers Landelijk Register Kinderopvang – LRK

In het landelijk register kinderopvang (LRK) worden alle kinderdagverblijven, locaties die buitenschoolse opvang verzorgen, gastouderbureaus en gastouders geregistreerd die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang. Ouders hebben alleen recht op kinderopvangtoeslag als gebruik wordt gemaakt van kinderopvang die in het LRK geregistreerd staat.

Elke locatie heeft een eigen registratienummer:

  • Pappa Leeuw: - Dagopvang: 167729500
  • Mamma Zebra - Dagopvang en peuteropvang: 946703152
  • Mamma Zebra - BSO: 605605385
  • Pappa Aap - Dagopvang en peuteropvang: 206264781
  • Pappa Aap - BSO: 654266992
  • Mamma Olifant - Peuteropvang: 815694581
  • Mamma Olifant - BSO: 220646041

GGD inspecties

Elk kindercentrum in Nederland wordt jaarlijks bezocht door een inspecteur van de GGD die toetst of een kindercentrum aan de landelijke kwaliteitseisen voldoet. Deze GGD inspectierapporten zijn openbaar. Hieronder treft u de links naar de laatste inspectierapporten van al onze locaties. Ook liggen de rapporten van deze inspecties voor u ter inzage.