Kinderopvang, flexibele opvang, peuteropvang, naschoolse opvang, vakantieopvang, buitenschoolse opvang, BSO, Eindhoven
Altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes

Nieuwsbrieven en VVE Themanieuws

VVE Themanieuws

Binnen Little Jungle kinderopvang stimuleren we de ontwikkeling van 0 tot 4 jarigen met de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) methode Uk & Puk. Iedere 4 tot 6 weken staat er een ander thema centraal en organiseren we allerlei leuke en leerzame activiteiten.

Ouders ontvangen voor aanvang van ieder thema een VVE themanieuwsbrief waarin staat beschreven welk thema centraal staat, welke spelactiviteiten er worden aangeboden en wat de kinderen spelenderwijs zullen leren. Ook staan in iedere nieuwsbrief activiteiten voor thuis beschreven en zijn er liedjes en versjes in opgenomen. Zo kunt u thuis aansluiten op wat uw kind op het kindercentrum meemaakt.

Hieronder treft u een overzicht aan van alle VVE themanieuwsbrieven.