Kinderopvang, flexibele opvang, peuteropvang, naschoolse opvang, vakantieopvang, buitenschoolse opvang, BSO, Eindhoven
Alle peuters een gelijke start

Peuteropvang – 27 maanden tot 4 jaar

Wist u dat alle peuters (van 27 maanden tot 4 jaar) recht hebben op 5,5 uur per week gesubsidieerde kinderopvang? De gemeente Eindhoven vindt het belangrijk dat alle peuters een gelijke start maken bij aanvang van de basisschool. Daarom moeten alle peuters de kans krijgen een peuteropvang te bezoeken. 

Gesubsidieerde peuteropvang

Voor wie?

Alle peuters dus. Kinderen met een indicatie krijgen daar nog eens 5,5 uur per week gratis bij. Het consultatiebureau, waar de gezondheid en de ontwikkeling van alle kinderen tussen 0 en 4 jaar wordt gevolgd, kan deze indicatie afgeven.

 

Waarom?

Het bezoeken van kinderopvang is voor alle peuters belangrijk. Hier leert uw kind allerlei basisvaardigheden. Middels een Voor- en Vroegschools Educatieprogramma (VVE) worden kinderen voorbereid op de overgang naar de basisschool. Bij Little Jungle werken we met het VVE programma, Uk & Puk. Via verschillende thema’s worden alle ontwikkelingsgebieden van de kinderen gestimuleerd. Daarbij speelt de pop ‘Puk’ een grote rol.

 

Door wie?

Op de peutergroep werken alleen VVE-gecertificeerde medewerkers. Zij beschikken over de juiste vaardigheden om de ontwikkeling van uw kind planmatig te stimuleren. Alle locaties van Little Jungle Kinderopvang worden gecontroleerd door GGD en Onderwijsinspectie.

 

Wat kost het?

Werkende ouders betalen voor 5,5 uur peuteropvang per week slechts de Rijksnorm dagopvang en krijgen hier nog een tegemoetkoming vanuit de Rijksoverheid bij. Niet werkende ouders betalen een inkomensafhankelijke bijdrage.

 

Meer informatie, een vrijblijvend gesprek of een rondleiding op locatie? Bel 040 – 237 5761 of stuur een bericht. Onze medewerkers staan u graag te woord.

Kinderopvang, flexibele opvang, peuteropvang, naschoolse opvang, vakantieopvang, buitenschoolse opvang, BSO, Eindhoven

Voor- en Vroegschoolse Educatie - VVE

De eerste levensjaren zijn erg belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Daarom is het aanleggen van een goede basis in de vroege kinderjaren van groot belang.

Wanneer kinderen onvoldoende mogelijkheden krijgen om zich goed te ontwikkelen, ontstaan er op jonge leeftijd al grote verschillen. Als een kind op de basisschool begint met een achterstand wordt deze niet of nauwelijks meer ingehaald. Daarom willen we achterstanden zo vroeg mogelijk signaleren en de ontwikkeling van kinderen met een achterstand intensief stimuleren.

Om achterstanden te voorkomen of te bestrijden worden VVE programma’s ingezet. Deze programma’s beginnen in de kinderopvang (de voorschoolse periode) en lopen door in de eerste twee groepen van de basisschool (de vroegschoolse periode).

Uk & Puk

Voor het programma ‘Uk en Puk’ zijn 10 thema’s uitgewerkt met activiteiten voor kinderen tot 4 jaar. Ieder thema duurt ongeveer 6 weken. Spelenderwijs stimuleren we alle ontwikkelingsgebieden van kinderen: de spraak- en taalvaardigheid, sociaal-emotionele vaardigheden, motorische en zintuiglijke vaardigheden.

Spel staat in deze methode centraal. Onze pedagogisch medewerksters leren de kinderen allerlei nieuwe vaardigheden aan. Vaak gebeurt dit in kleine groepjes zodat er veel interactie plaatsvindt.

Handpop Puk speelt een grote rol. Via Puk betrekken de pedagogisch medewerksters kinderen bij een activiteit en lokken zij op een veilige en speelse manier interactie bij de kinderen uit, verbaal en non-verbaal.