De leukste opvang in Eindhoven

Algemene voorwaarden en huisregels

Om uw kinderen een prettige, veilige opvang te garanderen, hanteren we een aantal afspraken. Bijvoorbeeld met betrekking tot het halen en brengen en de gang van zaken als uw kind ziek is. Hieronder vindt u de belangrijkste afspraken. De volledige voorwaarden en huisregels kunt u downloaden.
Wilt u meer informatie? Bel 040 – 237 5761 of stuur ons een bericht.

Onze afspraken in het kort

Halen en brengen
Wij vragen u vriendelijk uw kind op tijd te brengen en te halen. Uw kind te laat brengen of ophalen is voor zowel uw kind als onze pedagogisch medewerkers niet prettig. Bij later ophalen of vroeger brengen, ontvangt u een rekening conform het geldende uurtarief. Afwijkende afspraken over haal- en brengtijden zijn altijd bespreekbaar.
Als uw kind niet komt op de afgesproken dag(en) dan kunt u deze niet gebruikte uren via het ouderportaal, en onder bepaalde voorwaarden, opsparen als ruiltegoed. Voor de exacte spelregels verwijzen we u hiervoor naar ons huisreglement.
Als uw kind afwezig is zonder dat we hiervan op de hoogte zijn gebracht, zal een pedagogisch medewerker telefonisch contact met u opnemen.

Wanneer uw kind ziek is
Het is vaak moeilijk aan te geven wanneer een kind ‘ziek’ is. Een ziek kind heeft specifieke verzorging en extra aandacht nodig. Een kindercentrum is daar niet op ingericht en kan deze extra zorg dus niet bieden. Wanneer uw kind ziek wordt tijdens het verblijf in het kindercentrum, wordt er altijd contact met u opgenomen. Actie nemen we altijd in overleg met u. Indien uw kind direct medische hulp nodig heeft, zal de zorg in eerste instantie natuurlijk uitgaan naar het kind. Vervolgens wordt er contact met u opgenomen.

Uw kind kan niet naar het kindercentrum komen of moet worden opgehaald als:

  • De gezondheid van andere kinderen in gevaar komt. We hanteren wat betreft infectiegevaar de richtlijnen van de GGD/RIVM
  • Uw kind te ziek is om aan het dagprogramma deel te nemen
  • De verzorging van uw kind te intensief is voor onze pedagogisch medewerkers

Eigen kleding en speelgoed
Kinderen die in het kindercentrum slapen, brengen een eigen pyjama en eventueel een speentje mee. Wij vragen u ook te zorgen voor reservekleding, zeker als uw kind nog niet (helemaal) zindelijk is. Jassen, sjaals etc. vragen wij u te voorzien van naam of initialen.
In het kindercentrum is voldoende speelgoed aanwezig. Het is dan ook niet wenselijk dat u uw kind eigen speelgoed meegeeft, het kan zoekraken of kapot gaan.

Contact en oudergesprek
Tijdens het halen en brengen van uw kind heeft u de gelegenheid om even contact te hebben met de aanwezige pedagogisch medewerkers. Daarnaast krijgt uw kind een mentor toegewezen, die op de hoogte is van uw situatie en die u kunt aanspreken wanneer u vragen heeft. Minimaal eenmaal per jaar vindt er een oudergesprek plaats. Wanneer u tussentijds behoefte heeft aan een gesprek kunt u altijd een afspraak maken.

Heeft u nog vragen?

Voor vragen kan u altijd contact met ons opnemen. Stuur ons een bericht via ons contactformulier, e-mail ons of bel ons op 040 – 237 57 61.

Downloads:

Algemene voorwaarden
Huisregels

Komt u een keer bij ons kijken?

Om een goed beeld te krijgen van onze opvang locaties laten wij ze graag aan u zien! Vul hieronder uw gegevens in, dan nemen we zo snel mogelijk contact met u op voor een persoonlijke rondleiding. U kunt uw kind ook meteen inschrijven of ons bellen op 040 – 237 57 61.

© 2024 Little Jungle | Algemene voorwaarden en huisregels | Privacy & Cookies