De leukste opvang in Eindhoven

Oudercommissie

Op iedere locatie is een oudercommissie. Oudercommissieleden denken met ons mee en adviseren ons over de gang van zaken binnen het kindercentrum.

De oudercommissie adviseert en organiseert

In de wet is geregeld dat oudercommissies (gevraagd en ongevraagd) advies mogen uitbrengen over een aantal zaken in de kinderopvang. Daaronder vallen bijvoorbeeld het pedagogisch beleid, het voedingsbeleid en de tarieven. Ook helpt de oudercommissie bij het organiseren van activiteiten.

De oudercommissies van Little Jungle kinderopvang komen minimaal drie keer per jaar samen in de centrale oudercommissie om de directie te adviseren. Meer specifieke zaken per locatie bespreekt de ‘eigen’ decentrale oudercommissie.

wil je je gaan inzetten als oudercommissielid?

Heel fijn! Je kan ons een bericht sturen via ons contactformulier, of ons bellen
op 040 – 2375761. Heb je nog vragen voordat je je definitief aanmeldt? Wij voorzien je graag van de nodige informatie.

Wil je contact met de oudercommissie?

Iedere oudercommissie heeft een eigen mailadres:
Mamma Zebra: oudercommissiemammazebra@littlejungle.nl
Mamma Olifant: oudercommissiemammaolifant@littlejungle.nl
Pappa Aap: oudercommissiepappaaap@littlejungle.nl
Pappa Leeuw: oudercommissiepappaleeuw@littlejungle.nl

Komt u een keer bij ons kijken?

Om een goed beeld te krijgen van onze opvang locaties laten wij ze graag aan u zien! Vul hieronder uw gegevens in, dan nemen we zo snel mogelijk contact met u op voor een persoonlijke rondleiding. U kunt uw kind ook meteen inschrijven of ons bellen op 040 – 237 57 61.

© 2024 Little Jungle | Algemene voorwaarden en huisregels | Privacy & Cookies