Hét beleid voor de beste opvang

Pedagogisch beleid

Kinderopvang is veel meer dan slechts een plek waar je je kind brengt wanneer je gaat werken. Het is een vertrouwde plaats waar jouw kind zich kan ontwikkelen, waar het leert en speelt met andere kinderen. En waar jij je kind met een gerust gevoel achterlaat. Daarom doen we er alles aan om eersteklas opvang te bieden. Dit vertaalt zich een een sterk pedagogisch beleid.
Binnen Little Jungle kinderopvang staan de pedagogische doelen, zoals genoemd in de Wet Kinderopvang centraal.

Het bieden van sociaal-emotionele veiligheid

Het bieden van veiligheid aan kinderen vinden we het allerbelangrijkste. Door het bieden van een veilige en beschermde omgeving kan jouw kind zich ontspannen en zich optimaal ontwikkelen, een absolute voorwaarde om de onderstaande 3 doelen te verwezenlijken.

Het stimuleren van sociale competenties

Jouw kind komt in contact met meerdere kinderen van verschillende leeftijden, en hierdoor wordt de ontwikkeling van sociale vaardigheden volop gestimuleerd. Jouw kind leert omgaan en rekening te houden met anderen. Daarnaast leert jouw kind behulpzaam te zijn voor anderen, samenwerken en op de beurt te wachten.

Het stimuleren van persoonlijke competentie

Door het uitgebreide aanbod aan speelmateriaal en de kennis van onze pedagogisch professionals stimuleren we de ontwikkeling van jouw kind gedurende de hele dag op lichamelijk, emotioneel, creatief, taalkundig en intellectueel vlak.
We hebben een intensieve samenwerking met Bibliotheek Eindhoven. Op iedere locatie is een bibliotheek waar kinderen boeken voor thuis kunnen lenen. Maar ook lenen wij er de mooiste en leukste boeken om voor te lezen op de groep. Voorlezen heeft binnen Little Jungle een belangrijke plek, het is een ritueel dat dagelijks terugkeert. Want lezen is leuk en goed voor de ontwikkeling van kinderen.

Overdracht van waarden en normen

Binnen Little Jungle kinderopvang zijn duidelijke regels en omgangsvormen opgesteld, hierbij vormt respect voor elkaar steeds weer het uitgangspunt. Onze pedagogisch professionals hebben bij de overdracht van normen en waarden een voorbeeldfunctie en begeleiden kinderen bij het zich eigen maken van deze regels.

Op basis van het centrale pedagogisch beleidsplan is per locatie een werkplan geschreven. Daarin staat hoe bovenstaande pedagogische doelen praktisch vorm krijgen binnen de dagelijkse praktijk op de locatie. Op aanvraag kan het pedagogisch beleidsplan en het werkplan van een locatie toegezonden worden.

Wilt u meer informatie?

Stuur ons een bericht via ons contactformulier, e-mail ons of bel ons op 040 – 237 57 61.

 

Onze locaties in Eindhoven

Little Jungle heeft 4 locaties in Eindhoven waar u terecht kunt voor de opvang van uw kind:

Pappa Leeuw in Woensel-Noord
Mamma Zebra in Gestel
Pappa Aap in Woensel-Noord
Mamma Olifant in Woensel-Noord

© 2024 Little Jungle | Algemene voorwaarden en huisregels | Privacy & Cookies