Pedagogisch beleid

Kinderopvang is veel meer dan slechts een plek waar u uw kind brengt wanneer u gaat werken. Het is een vertrouwde plaats waar uw kind zich kan ontwikkelen, waar het leert en speelt met andere kinderen. Bovendien neemt de opvang tijdelijk uw rol van verzorger en opvoeder over.

Zo biedt Little Jungle eersteklas opvang

We beseffen hoe belangrijk uw kind voor u is en willen daarom de beste opvang kunnen bieden. Deze wetenschap bepaalt de opzet van onze locaties, de keuze voor de samenstelling van de groepen, de activiteiten, de inrichting van de ruimten en onze pedagogische aanpak. Wilt u meer informatie, een vrijblijvend gesprek of een rondleiding op een van de locaties? Bel 040 – 237 5761 of stuur een bericht. Binnen Little Jungle kinderopvang staan de pedagogische doelen, zoals genoemd in de Wet Kinderopvang (kerndoelen) centraal:

Het bieden van sociaal-emotionele veiligheid

Het bieden van veiligheid aan kinderen staat in onze organisatie voorop. Door het bieden van een veilige en beschermde omgeving kan een kind zich ontspannen en zich optimaal ontwikkelen, een absolute voorwaarde om de onderstaande 3 doelen te verwezenlijken.

Het stimuleren van sociale competenties

Omdat we uw kind in groepen met meerdere kinderen van verschillende leeftijden opvangen, wordt de ontwikkeling van sociale vaardigheden volop gestimuleerd. Ze leren om te gaan met anderen en rekening te houden met elkaar. Ze leren hoe ze een ander kunnen helpen, hoe ze met kunnen samenwerken en leren op hun beurt te wachten.

Het stimuleren van persoonlijke competentie

Door het uitgebreide aanbod aan speelmateriaal en de kennis van onze pedagogisch medewerkers stimuleren we de ontwikkeling van kinderen gedurende de hele dag op lichamelijk, emotioneel, creatief, taalkundig en verstandelijk gebied. Kinderen krijgen volop de gelegenheid om nieuwe ervaringen op te doen.
We hebben een intensieve samenwerking met Bibliotheek Eindhoven. Op iedere locatie is een bibliotheek waar kinderen boeken voor thuis kunnen lenen. Maar ook lenen onze medewerkers er de mooiste en leukste boeken om voor te lezen op de groep. Voorlezen heeft binnen de opvang een belangrijke plek, het is een ritueel dat dagelijks terugkeert. Want lezen is leuk en goed voor de ontwikkeling van kinderen.

Overdracht van waarden en normen

Binnen Little Jungle kinderopvang zijn duidelijke regels en omgangsvormen opgesteld, hierbij vormt respect voor elkaar steeds weer het uitgangspunt. Onze pedagogisch medewerkers hebben bij de overdracht van normen en waarden een voorbeeldfunctie en begeleiden kinderen bij het zich eigen maken van deze regels.

Op basis van het centrale pedagogisch beleidsplan is per locatie een werkplan geschreven. In ieder werkplan staat beschreven hoe bovenstaande pedagogische doelen praktisch vorm krijgen binnen de dagelijkse praktijk op de betreffende locatie. Op aanvraag kan het centrale pedagogisch beleidsplan en een werkplan van een locatie toegezonden worden.

Wilt u meer informatie?

Stuur ons een bericht via ons contactformulier, e-mail ons of bel ons op 040 – 237 57 61.

Komt u een keer bij ons kijken?

Om een goed beeld te krijgen van onze opvang locaties laten wij ze graag aan u zien! Vul hieronder uw gegevens in, dan nemen we zo snel mogelijk contact met u op voor een persoonlijke rondleiding. U kunt uw kind ook meteen inschrijven of ons bellen op 040 – 237 57 61.

© 2023 Little JungleWebsite en online marketing door IMKK: